Stöd

Tacksam för ert stöd och deltagande i förbön, samarbete, besök och underhåll. Budgeten for 2018 ar

 

A.Missionärsunderhåll Ingvar & Anna Fredriksson SEK 130 000

B.Projekt: New & Growing Churches (Pionjärarbete) SEK 170 000

C.Projekt: Tree of Life SEK 110 000

För dessa 3 delar Totalt SEK 410,000

Önskar ni mer specifikation, skriv oss.

Parallelt med Sida-vid-Sida jobbar Child Safe

Sida-vid-Sida är ett samarbete så vi ser famemot att höra från dig och utvecka detta pionjärarbete på bästa sätt tillsammans.