Om Sida-Vid-Sida

Sida-vid-Sida når vi längre..... är en pionjär missionsrörelse (Ideell förening) med målsättningen att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället inklusive individer, kyrkor, föreningar och missioner som i Sverige och andra länder främjar hela människan utveckling. Fokus är att Träna andra som i sin tur kan Träna andra som ....

Sida-vid-Sida har förekommit i form av ett nyhetsbrev från Ingvar och Anna sedan 1970 talet. Den 3e december 2016 grundades Sida-vid-Sida som ideell förening av 6 personer från Klädesholmen och Bleket. Den 12 dec 2016 fick Sida-vid-Sida sitt organisations nummer 802505-8879, som ideell förening. En styrelse leder arbetet bestående av: 


Ordförande           Urban Wijk, Ludvika

Sekreterare          Timo Kjellberg, Mantorp

Kassör                  Clara Quint, Göteborg

Ledamot               Tomas Johansson Vintrosa

Ledamot               Mats Peter Runegrund, Göteborg

Adjungerande       Anna Brask, Kvarnsveden

Adjungerande       Anna Fredriksson, Ubon/Bleket

Adjungerande       Ingvar Fredriksson, Ubon/Bleket

Sida-vid-Sida jobba så de onådda skall får höra om Jesus. Detta pionjärarbete har öppna mötesplatser mitt-i-samhället. Vi jobbar i nära samarbete med Together for the Nation Foundation. TNF har en kyrka Streams of Grace Ubon som välkomnar barn-ungdomar-vuxna-äldre att växa i sin tro. Child Safe hjälp människor att leva i trygghet utan människohandel och prostitution. Se mer på http://www.childsafe.se


Kyrkan och Child Safe driver Ubon Music Cafe med bageri. Ungdomar får här hjälp att växa. Tillsammans med Barnmissionen i Malmö har vi projektet Left Behind för att rätta och hjälpa de som behöver hjälp att inte sluta skolan, komma in i samhället efter Detension Centre (Juvenile) Prison och Creative Innovation, som är ett program för att hjälpa människor att vara kreativa i att starta företag. Läger och språkurser pågår.