Om Sida-Vid-Sida

Sida-vid-Sida når vi längre..... är en pionjär missionsrörelse (Ideell förening) med målsättningen att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället inklusive individer, kyrkor, föreningar och missioner som i Sverige och andra länder främjar hela människan utveckling. Fokus är att Träna andra som i sin tur kan Träna andra som ....

Sida-vid-Sida har förekommit i form av ett nyhetsbrev från Ingvar och Anna sedan 1970 talet. Den 3e december 2016 grundades Sida-vid-Sida som ideel förening av 6 personer från Klädesholmen och Bleket. En styrelse leder arbetet bestående av: 


Ordforande           Marie Bronedal

Vise Ordforande   Roger Hansson

Sekreterare          Sivert Rutgersson

Kassor                  Lennart Olsson

Ledarmot              Urban Wijk

Ledarmot              Timo Kjellberg

Ledarmot              Mats Peter Runegrund

Adjungande          Anna Fredriksson

Adjungande          Ingvar Fredriksson


Den 12 dec 2016 fick Sida-vid-Sida sitt organisations nummer 802505-8879, som ideell förening.

För att på bästa sätt hjälpa Barnen i samhället som är utsatta för övergrepp i Ubon -Pakse  finns Child Safe.        Se mer på http://www.childsafe.se