Stöd

Tacksam för ert stöd och deltagande i förbön, samarbete, besök och underhåll. Budgeten for 2018 ar


A.Missionärsunderhåll    Ingvar & Anna Fredriksson                                    SEK 130 000

B.Projekt:                        New & Growing Churches (Pionjärarbete)            SEK 170 000

C.Projekt:                       Tree of Life                                                             SEK 110 000

                                      För dessa 3 delar                                   Totalt   SEK 410,000

 

Önskar ni mer specifikation, skriv oss.

Parallelt med Sida-vid-Sida jobbar Child Safe

Sida-vid-Sida är ett samarbete så vi ser famemot att  höra från dig och utvecka detta pionjärarbete på  bästa sätt tillsammans.